บริการรับฝากเลี้ยงสำหรับเด็กอายุ 0-6ขวบปี

1. วันจันทร์-วันศุกร์ ช่วงเวลา 7.00-17.30
2. วันเสาร์ ช่วงเวลา 7.30-17.30
3. บริการหลังเลิกเรียนสำหรับเด็กอนุบาล วันจันทร์-วันศุกร์ ช่วงเวลา15.00-18.00 มีอาหารว่าง ขนมและผลไม้ และสอนการบ้าน
4. มีบริการฝากเลี้ยงเป็นรายวัน และรายชั่วโมง